Preskočiť na hlavné menu


Hlavná stránka Informácie o webe

Informácie o webe

Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.okbonus.sk je spoločnosť DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., se sídlem v Žilině, Kálov 356, zapísaná v Obchodnom registri, vedenom na Okresnom súde v Žilině, oddiel Sro, vložka 12115/L, IČO: 3639 1000, ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Zb., autorský zákon, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva ku všetkému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach www.okbonus.sk, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a používateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito Pravidlami. Tieto Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len „Používatelia“). Používateľ vyjadrí súhlas s týmito Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok Prevádzkovateľa.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach www.okbonus.sk, s výnimkou tohto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, ak nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak.

Informácie o autorovi webu

WWW stránky realizovala a spravuje internetová agentúra FG Forrest, a.s. (www.fg.cz). Prezentácia je prevádzkovaná v publikačnom systéme Edee CMS. V prípade otázok alebo nájdení technických problémov je možné kontaktovať autorov e-mailom na info+www.okbonus.sk@fg.cz.

0850 166 5100850 166 556